czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
IT-OLWI KARINA BENZŁOWICZ
Gedymina 17/1
81-534 Gdynia
 
Prawo odstąpienia od umowy : W PRZYPADKU ZWROTU MUSI BYĆ ZAŁĄCZONY WYSTAWIONY PRZEZ NAS ORYGINALNY DOKUMENT SPRZEDAŻY - RACHUNEK / PARAGON
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@iteasinic.com .
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres :
IT-OLWI Karina Benzłowicz
ul.Gedymina 17/1
81-534 Gdynia
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego]
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Koszt zwrotu rzeczy : W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.